องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง

 

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัย ประชุมสภา ปี 2566

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

รายงานการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ปี 2565

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัย ประชุมสภา ปี 2565

ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2564

ประชาสัมพันธ์ การนัดประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2564

ประชาสัมพันธ์ การนัดประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2564

รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญสมัยที่ 3/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง เรียกประชุมสมัยสามัญ สมัยที่3/2564

นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญสมัยที่ 2/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2564

รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

นัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง เรียกประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาท้องถิ่นสมัยวิสามัญสมัยที่ 1/2564

ประชาสัมพันธ์ การนัดประชุม สภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2563

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

เรียกประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย วิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาท้องถิ่น สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 961251 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน
Last Update 2024 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น