องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง

 

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

ไฟล์ที่ 1.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) สกุลไฟล์ pdf

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ส่วนที่ 2

แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับทบทวน ปี พ.ศ.2565

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนฯ ปี2563

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 1 - 55

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)หน้า 56 - 139

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)

ไฟล์ที่ 1.แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) สกุลไฟล์ pdf

แผนพัฒนาสามปี 2559

ไฟล์ที่ 1.แผนพัฒนาสามปี 2559 สกุลไฟล์ xls

แผนพัฒนาสามปี 2558

ไฟล์ที่ 1.แผนพัฒนาสามปี 2558 สกุลไฟล์ xls

แผนพัฒนาสามปี 2557

ไฟล์ที่ 1.แผนพัฒนาสามปี 2557 สกุลไฟล์ xls

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 907177 ครั้ง กำลังออนไลน์ 10 คน
Last Update 2023 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น