องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดำเนินงาน

 

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566

ไฟล์ที่ 1.แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 สกุลไฟล์ pdf

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565

ไฟล์ที่ 1.แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565 สกุลไฟล์ pdf

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557

ไฟล์ที่ 1.แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2557 สกุลไฟล์ xlsx

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558

ไฟล์ที่ 1.แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2558 สกุลไฟล์ xlsx

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559

ไฟล์ที่ 1.แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 สกุลไฟล์ xls

แผนอัตรากำลังสามปี ปี 2561-2563

ไฟล์ที่ 1.แผนอัตรากำลังสามปี ปี 2561-2563 สกุลไฟล์ pdf

การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560

ไฟล์ที่ 1.แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560 สกุลไฟล์ pdf

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561

ไฟล์ที่ 1.แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 สกุลไฟล์ pdf

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562

ไฟล์ที่ 1.แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 สกุลไฟล์ xls

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

ไฟล์ที่ 1.แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี สกุลไฟล์ pdf

แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561

ไฟล์ที่ 1.แผนพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561 สกุลไฟล์ pdf

แผนการดำเนินงานประจำปี 63

ไฟล์ที่ 1.แผนการดำเนินงานประจำปี 63 สกุลไฟล์ pdf

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 940709 ครั้ง กำลังออนไลน์ 6 คน
Last Update 2023 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น