องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ อบต.ป่าหุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมปร
...
ประกาศเมื่อ 12/02/2024 เวลา 10:54:11 น. [เปิดอ่าน 9 ครั้ง]
ประกาศ อบต.ป่าหุ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นประธานคณะกรรมการมาตรฐานจริย
...
ประกาศเมื่อ 12/02/2024 เวลา 10:53:42 น. [เปิดอ่าน 6 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ป่าหุ่ง
...
ประกาศเมื่อ 26/10/2023 เวลา 15:16:15 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๕-๓๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 03/10/2022 เวลา 11:02:08 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 30/09/2022 เวลา 10:50:44 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 23/09/2022 เวลา 16:56:27 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 16/09/2022 เวลา 16:57:04 น. [เปิดอ่าน 286 ครั้ง]
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสลากภัตตำบลป่าหุ่ง ประจำปี ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 10/09/2022 เวลา 11:44:12 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
การให้บริการโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี ๒๕๖๕ในตำบลป่าหุ่ง
...
ประกาศเมื่อ 10/09/2022 เวลา 11:34:12 น. [เปิดอ่าน 284 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๖ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 10/09/2022 เวลา 11:29:12 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๑-๓๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 05/09/2022 เวลา 13:25:29 น. [เปิดอ่าน 282 ครั้ง]
โครงการอบรมภาษีเพื่อประชาชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ที่ท้อ
เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วม "โครงการอบรมภาษีเพื่อประชาชน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง" ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ...
ประกาศเมื่อ 05/09/2022 เวลา 11:34:55 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 02/09/2022 เวลา 16:59:15 น. [เปิดอ่าน 281 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 29/08/2022 เวลา 11:30:03 น. [เปิดอ่าน 281 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 21/08/2022 เวลา 11:32:22 น. [เปิดอ่าน 282 ครั้ง]
ขอเชิญชวนเข้าร่วม … โครงการศึกษาดูงานผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)นวั
...
ประกาศเมื่อ 17/08/2022 เวลา 15:48:01 น. [เปิดอ่าน 284 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๒ เดือน สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 11/08/2022 เวลา 16:33:22 น. [เปิดอ่าน 285 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓๑ เดือน สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 05/08/2022 เวลา 16:32:47 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒๖-๓๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
...
ประกาศเมื่อ 01/08/2022 เวลา 14:43:57 น. [เปิดอ่าน 282 ครั้ง]
วารสารประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง ปีที่ ๔ ประจำสัปดาห์ท
...
ประกาศเมื่อ 25/07/2022 เวลา 09:28:20 น. [เปิดอ่าน 283 ครั้ง]

รายการข่าวทั้งหมด 324 รายการ : 17 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>

 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 961357 ครั้ง กำลังออนไลน์ 8 คน
Last Update 2024 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น