องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
 
ข้อมูลทั่วไป
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
งานจัดเก็บรายได้
ดูทั้งหมด     
 
การเงิน-การคลัง
ดูทั้งหมด     
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
กฏหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
ดูทั้งหมด     
 
แผนการดำเนินงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนจัดหาพัสดุ
ดูทั้งหมด     
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ดูทั้งหมด     
 
การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 
มาตรฐานการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
ดูทั้งหมด     
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
ตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด     
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ดูทั้งหมด     
 
รายงานเชิงสถิติการให้บริการ
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารความเสี่ยง
ดูทั้งหมด     
 
งานควบคุมภายใน
 
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ดูทั้งหมด     
 
แผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดูทั้งหมด     
 
การบริหารงานบุคคล
ดูทั้งหมด     
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดูทั้งหมด     
 
ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
 
อื่นๆ
ดูทั้งหมด     
 
ฐานข้อมูล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนางวิไล รินคำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งนายสนอง นันทะชัย
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งนายนิโรจ แสนข่วง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่งนายอารักษ์ อู่ทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1นางวิไล รินคำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2นายประสพ ใจดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3นายบรรจง หลวงปัน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4นายนิโรจ แสนข่วง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5นายทรงเดช สุวรรณฉัตรศิริ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6นายเกษม ชายเดช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7นายอุดม คำปันติ๊บ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8นางสาวพิสุทธินีย์ มาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9นางอำภา มีมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10นางณัฐชา ยาวิชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11นายสาคร สุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12นายเอกพงษ์ แก้วลับแลง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 13นางกรรณิการ์ เรือนสา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 14นายพงษ์เทพ เมตตาสมสกุลชัย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 15นายพงษธร แก้วก๋อง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 16นางนารี แก้วดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 17นายกิตติศักดิ์ วิทยาไพศาลสกุล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าหุ่ง
ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย
โทรศัพท์ : 053-676-468
โทรสาร : 053-160-952
ผู้เข้าชมเว็บ 940684 ครั้ง กำลังออนไลน์ 4 คน
Last Update 2023 &nbps;www.pahung.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.   

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น